Zasady współpracy

Wynagrodzenie Kancelarii – jego wysokość i terminy płatności – jest ustalane indywidualnie dla każdej sprawy, w zależności od jej rodzaju, skomplikowania i wymaganego nakładu pracy.

Stosujemy cztery systemy ustalania wynagrodzenia:

  • system ryczałtowy dla danej sprawy (wysokość wynagrodzenia jest z góry ustalona);
  • system ryczałtowy w przypadku stałej obsługi prawnej (przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy w danym miesiącu – liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta);
  • system godzinowy (wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o uprzednio ustaloną stawkę godzinową oraz ilość godzin pracy poświęconych danej sprawie);
  • system z premią za sukces (przewiduje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy).